About

Sociologie města, bydlení a politické participace, tam jsem nejvíce doma.

Co mám za sebou?

  • Studium ve Francii a USA

  • Léta přednáškové činnosti na katedře sociologie FFUK

  • Spolupráce s veřejnou sférou a neziskovým sektorem

  • Studie k podpoře bydlení (Praha 3, magistrát Prahy)

 

Co nabízím?

  • Navrhování a vedení výzkumů nejen v oblasti města a bydlení

  • Kvalifikovanou pomoc v oblasti nastavení podpory bydlení v obci

  • Přednášky a semináře na téma sociologický výzkum, politická participace, sociologie bydlení